Privacyverklaring

PRIVACY STATEMENT

Introductie
MERIT Select is een Werving & Selectie kantoor met specialisatie in Finance en Business consulting zoals verder uitgelegd op onze website.

Wij streven ernaar om een hoogstaande service en kwaliteit te bieden aan zowel onze klanten als de kandidaten. De bescherming van de privacy en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor ons prioriteit.

Dit Privacy Statement geldt voor kandidaten, klanten, bezoekers van onze website

Voor dit Privacy Statement is een:

 • Klant: een bedrijf /organisatie die MERIT Select inschakelt voor een selectie opdracht
 • Kandidaat: een persoon die zich aanmeldt als kandidaat voor openstaande of toekomstige vacatures, of een medewerker van een klant;

Waarom verzamelt MERIT Select persoonsgegevens
Als wij een selectieopdracht aanvaarden is het noodzakelijk om persoonlijke informatie over individuen te verzamelen. Het kan ook zijn dat MERIT Select kandidaten, maar ook referenties persoonlijk benadert via telefoon, e-mail of op kantoor. Op dat moment wordt een kandidaat geïnformeerd dat zijn persoonlijke informatie verwerkt kan worden. Als we een persoon direct benaderen, verwerkt MERIT Select persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang. Waar mogelijk vraagt MERIT Select toestemming zoals hierna verder uitgelegd.

Wat voor persoonsgegevens gebruiken we
Klant:
MERIT Select gebruikt bedrijfs- en contactinformatie zoals naam, e-mail, functie, telefoonnummer. Daarnaast gebruikt MERIT Select ook informatie die een klant verschaft zoals bijv. feedback van kandidaten.

Kandidaat:
Indien een kandidaat zich online of na persoonlijk contact zich kandidaat stelt voor een openstaande of toekomstige positie dan verzamelt MERIT Select naam, adres, woonplaats, e-mail, telefoonnummer, opleidingsachtergrond en qualificaties, de historiek van de werkervaring, de huidige functie, en indien van toepassing cv en motivatiebrief.
De gegevens van de kandidaat kunnen worden upgedate via data die we op publieke websites vinden oa linkedin

Referenties:
MERIT Select kan de kandidaat vragen om referenties door te geven. In dit geval noteren we de naam, e-mailadres en telefoonnummer om een referentiepersoon te contacteren en de persoonlijke mening over de geschiktheid van een kandidaat voor een openstaande positie te toetsen.

MERIT Select verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Klanten:
Klantinformatie wordt gebruikt voor het uitvoeren van de overeenkomst met MERIT Select en de gerechtvaardigde belangen van MERIT Select zoals relatiebeheer en marketing.

Kandidaten:

 • Invullen van vacatures, waar MERIT Select in opdracht handelt van een klant. Als een kandidaat reageert op een openstaande positie kan MERIT Select persoonsgegevens doorsturen naar de klant;
 •  Matchen van kandidaten met toekomstige vacatures. MERIT Select houdt persoonlijke informatie in het kandidatensysteem (in portefeuille) om de geschiktheid van een kandidaat te kunnen beoordelen voor een toekomstige positie die MERIT Select gaat invullen;
 • MERIT Select is niet verantwoordelijk voor gebruik van persoonlijke informatie van kandidaten door klanten.

E mailservice en communicatie
Wanneer een bezoeker, klant of kandidaat zich aanmeldt voor onze e-mailservice of andere onlinecommunicatie, verwerken wij naam en e-mailadres. Indien je geen mails wil ontvangen laat je ons dit weten en je gegevens worden verwijderd uit de database.

Bewaartermijn
MERIT Select verwerkt persoonlijke informatie voor zo lang als nodig is om de diensten te kunnen leveren en de bovengenoemde doelen te bereiken. Na afloop van deze periode wordt de persoonlijke informatie verwijderd of geanonimiseerd.

Jouw rechten
In lijn met de GDPR wetgeving heb je de volgende rechten:

 1.  Recht op inzage/toegang: Als kandidaat of klant, heb je recht om toegang te vragen tot jouw informatie en deze in te kijken
 2. Recht op rechtzetting: Je hebt steeds het recht om na inzage bepaalde persoonsgegevens te laten verbeteren, aanvullen of wissen.
 3.  Recht om te worden vergeten: Je hebt recht om volledig uit alle systemen en databases gewist te worden.
 4. Recht om klacht in te dienen: je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Privacycommissie wanneer je vindt dat de persoonsgegevens op een onrechtmatige manier verzameld en verwerkt worden.
 5. Recht om toestemming in te trekken: je hebt het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van die gegevens.
 6. Recht op beperking van de verwerking: je hebt het recht om de verwerking van je persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken.

Een kandidaat of klant is niet verplicht om persoonlijke informatie te geven aan Merit Select. Dit kan wel betekenen dat MERIT Select de diensten niet kan uitvoeren.

Toestemming die gegeven wordt, kan op elk moment worden ingetrokken. Ook kan MERIT Select gevraagd worden te stoppen met het verwerken van persoonsgegevens. Een kandidaat of klant mag altijd weten welke persoonlijke informatie MERIT Select bewaart. Hij kan om inzage vragen en eventuele onjuistheden aangeven, wijzigingen voorstellen, bezwaar aantekenen tegen verwerking door MERIT Select of verwijdering van gegevens vragen. Daartoe kan een verzoek worden ingediend via privacy@meritselect.com . Een verzoek wordt binnen 4 weken behandeld.

Opslag en beveiliging
Persoonlijke informatie wordt opgeslagen met verschillende applicaties die MERIT Select bedrijfsmatig gebruikt. Deze data wordt opgeslagen binnen de EU. De applicaties van MERIT Select worden beveiligd door middel van technische en organisatorische maatregelen om de persoonlijke informatie van kandidaten zo goed als mogelijk te beschermen tegen verlies of onbedoeld gebruik.

Derde partijen
MERIT Select schakelt voor haar dienstverlening in sommige gevallen externe dienstverleners in die persoonlijke informatie van kandidaten en klanten ontvangen. Denk aan externe leveranciers van MERIT Select voor bijv. kantoorautomatisering, opslag, e-mail en telefoniediensten. Deze externe partijen mogen contractueel de persoonlijke informatie alleen gebruiken voor die reden, ze moeten die geheimhouden en het is ze niet toegestaan persoonlijke informatie zelfstandig te gebruiken of door te geven.

Algemeen/website
MERIT Select blijft graag op de hoogte van het aantal website bezoekers. Daarbij is de identiteit van de bezoekers niet van belang. Er wordt daarom geen specifieke, tot personen herleidbare, informatie opgeslagen of bewaard. Wel wordt bepaalde informatie geanonimiseerd bijgehouden en bewaard: het aantal bezoekers, welk deel van de site (het meest) wordt bezocht, het tijdstip van de bezoeken, het land van waaruit de site wordt bezocht en algemene informatie over de software waarmee de bezoeker werkt. Daarvoor gebruiken de sites van MERIT Select cookies. Lees hier wat cookies zijn en hoe MERIT Select cookies gebruikt.

Wijzigingen
MERIT Select kan dit Privacy Statement periodiek wijzigen. MERIT Select spant zich in om klanten, kandidaten en referenten hierover te informeren.

Dit Privacy Statement is afgegeven door:
MERIT Select Bvba
Bld St Michel 73
1040 Etterbeek
be 0452677422

VG369/B
B.AA05.25